Barion Pixel
Košík
Produkty
Nabídka
Přístroje & spotřební materiál
Hlavní stránka
Právne ujednanie

Právne ujednanie

Celok Webovej stránky, jeho grafické prvky, texty a technické riešenia, ďalej Prvky služieb sú chránené autorskými právami alebo ďalším právnym predpisom týkajúceho sa duševného vlastníctva (predovšetkým ochrannou známkou). Spoločnosť Webmaxx Slovakia s.r.o. (ďalej len: sprostredkovateľ) je podľa autorského práva oprávnenou osobou alebo oprávneným používateľom zobrazených obsahov Webovej stránky a cez Webovú stránku poskytnutých služieb: každého autorského dielu a iných duševných tvorieb (vrátene okrem iných niekoľko grafík a ďalších materiálov, nasledovne aj usporiadanie, zostavenie, použité softvérové a iné riešenia, nápady a realizáciu). 

Uloženie alebo vytlačenie obsahu Webovej stránky alebo jeho súčastí na fyzický alebo iný nosič na súkromné účely je povolený pre súkromné účely a pre Sprostredkovateľa, ak Sprostredkovateľ dá vopred písomný súhlas. Okrem používania na súkromné účely – napríklad skladovanie v databáze, preposielanie, zverejnenie alebo umožnenie stiahnutie, distribuovanie – je možné výlučne len s vorped napísaným písomným súhlasom od Sprostredkovateľa.

Vo Všeobecných Obchodných Podmienkach sú výslovne určené práva registrácie, používania webovej stránky a pritom zriadenia VOP neoprávňuje Používateľa na používanie, zúžitkovanie so zárobkovým účeľom obchodné mená a ochranné značky vyskytujúce sa na Webovej stránke. Zobrazenie počas zamýšlaného používania Webovej stránky a k tomu patriace dočasné replikácie, ďalej okrem vyhotovenia kópie na súkromné účely tohto duševného vlastníctva bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sprostredkovateľa sa v nijakom inom formáte nemôžu používať ani zúžitkovať so zárobkovým účeľom.

Sprostredkovateľ  vyhradzuje všetky práva na všetky elementy svojich služieb, zvlášť na názov doménu www.webmaxx.sk a na súvisiace poddomény, takisto všetkých ďalších doménových názvov, podtsránok a webových reklamných plôch obsadených Sprostredkovateľom. Zakázené sú všetky také aktivity, ktoré usmerujú k vytvoreniu zoznamu, usporiadaniu, archivácie a neoprávneného vniknutiu (hack) do databázy, dešifrovaniu zdrojového kódu, výnimku tvorí ak Sprostredkovateľ dá zvlášť povolenie.

Ak nie je zvlášť dohodnuté alebo bez využívania služby za takýto účel je zakázené modifikovať, kopírovať, vložiť nové údaje alebo prepísať existujúce údaje na povrchu databázy Sprostredkovateľa, ktorý poskytuje Sprostredkovateľ alebo sa vyskytne zaobchádzaním vyhľadávača.

Charakteristické pre produkty, ktoré sú distribuované Sprostredkovateľom, spoznáme detailne cez nformačnú stránku konkrétneho produktu.  Sprostredkovateľ neberie zodpovednosť za prípadnú nepresnosť, ale samozrejme všetko urobí pre presnosť údajov.

Naposledy prohlížené produkty